Hooglandpedalogisch

Home

Kinderen opvoeden doe je alleen? Hoezo?

Hoogland Pedalogisch biedt ondersteuning aan alle opvoeders die de kwaliteit van hun opvoeding willen verbeteren. Ook aan alle opvoeders die worstelen met een uitdagende opvoedingssituatie. 

De missie van Hoogland Pedalogisch is dat ieder kind mag zijn, wie het is.

Ieder kind heeft zijn eigen karakter en zijn eigen talenten. Dat vraagt van de opvoeder een benadering die speciaal op het kind is afgestemd. Waar menigeen denkt alle kinderen op eenzelfde manier te kunnen opvoeden, gaat Hoogland Pedalogisch ervan uit dat ieder kind een eigen benadering nodig heeft wat betreft opvoeden. Dit betekent overigens niet dat de rode draad er niet mag zijn. Waarden en normen zijn belangrijk. De manier waarop een opvoeder een kind daarin begeleidt, verschilt.

Om goed aan die missie te werken, begint Hoogland Pedalogisch bij de opvoeders. Hoogland Pedalogisch gaat ervan uit dat iedere opvoeder een gedachte of een idee heeft bij opvoeding van kinderen. Dat betekent niet dat daarmee opvoeding vanzelf gaat of zonder uitdagingen is. Daarom is het soms prettig om met een deskundige je eigen kennis en vaardigheden te versterken.

Logisch

Hoogland Pedalogisch staat voor logische pedagogiek: de leer der opvoeding logisch en helder maken voor iedereen. Dat houdt in dat de opvoeder en Hoogland Pedalogisch samen gaan kijken naar wat we bij het kind zien. We bespreken wat de opvoeder echt belangrijk vindt in de opvoeding. We kijken naar de opvoedingsvaardigheden van de opvoeder: wat gaat goed en wat kan verbeterd worden in het licht van wat de opvoeder belangrijk vindt. Dan stellen we heldere stappen op en voeren deze uit.

Je kunt een mens niets leren, je kunt hem alleen helpen het te ontdekken in zichzelf.

Heldere stappen

We starten met een vrijblijvend intakegesprek dat voor beide partijen informerend is. Dan ontvangt de opvoeder een aanbod met daarin een passende uitwerking van de volgende stappen.
1. Verdieping: een gesprek met de opvoeders en een observatie of gesprek met het kind (de kinderen)
2. Coaching: de methode(s) uit het aanbod is/zijn uitgewerkt in heldere stappen
3. Evaluatie: tussentijds en aan het einde van het aanbod wordt er geëvalueerd (en bijgesteld).

Aanbod

Het aanbod van Hoogland Pedalogisch is bedoeld voor alle opvoeders: ouders, verzorgers en pedagogisch medewerkers (professionals) in de kinderopvang. Daarnaast maakt de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen niet uit. Baby’s, dreumesen, peuters, kleuters, basisschoolkinderen, pubers en adolescenten passen binnen het aanbod.

Voor de opvoeder biedt Hoogland Pedalogisch de volgende methodes aan ondersteuning.

Naast bovenstaande methodes biedt Hoogland Pedalogisch voor kinderopvangorganisaties ook het volgende aan.

 

Dunstan Babylanguage
Voor een training Dunstan Babylanguage kunnen aanstaande ouders ook terecht bij Hoogland Pedalogisch. Meer informatie over Dunstan Babylanguage: www.dunstanbaby.com of www.babytaal.nl. 

Pedagogische Proeverij 
Samen met de eigenaar van Effe Krabbelen verzorgt Hoogland Pedalogisch workshops waarbij je als opvoeder op een luchtige manier praat over -proeft van- opvoeding en daarbij proeft van verschillende drankjes en hapjes. www.pedagogischeproeverij.nl

 

Benieuwd welke thema’s Hoogland Pedalogisch heeft? Houd de columns bij!

 

Professionals

Binnen de kinderopvang in Nederland is de pedagogische kwaliteit een zeer belangrijk ontwikkelpunt. Alle veiligheidsaspecten waaraan de kinderopvang moet voldoen, zijn randvoorwaardelijk. De pedagogische, educatieve kwaliteit van de opvang is het allerbelangrijkste punt voor de kinderen zelf. Daardoor kunnen kinderen zijn, wie zij zijn.

De minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid (mei 2016) ziet dit ook en hij wil daarom kwalitatief goede kinderopvang in Nederland. De minister zet zich in voor een pedagogische hbo-coach voor iedere pedagogisch medewerker en in iedere organisatie een pedagogisch beleidsmedewerker. Daarbij wil hij dat de kwaliteit van de babyopvang verbeterd wordt door coaching en/of specifieke training aan pedagogisch medewerkers in de babyopvang. Verder wil de minister meer aandacht voor ouderbetrokkenheid in de kinderopvang.

Het aanbod van Hoogland Pedalogisch voorziet kinderopvangorganisaties hierin. Neem vrijblijvend contact op voor een passend aanbod bij uw organisatie.

Manon

Ik ben Manon Hoogland en ik heb een missie.

Ieder kind mag zijn, wie het is.

Waar ik veel kinderen zie worstelen met alles wat er van hen wordt verwacht, realiseer ik mij des te meer dat wij als volwassenen daar iets aan kunnen doen. Wanneer wij willen dat ieder kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig individu, die zelfverzekerd in de maatschappij functioneert en kan doen waar hij goed in is en blij van wordt, dan is het tijd voor actie.

Hoe kwam deze missie tot stand? Sinds 1997 ben ik werkzaam in de kinderopvang. Eerst als pedagogisch medewerker op verschillende leeftijdsgroepen. Vervolgens jaren als vaste pedagogisch medewerker op een babygroep. In 2008 ben ik afgestudeerd als pedagoog. Daardoor heb ik mijn werk voortgezet als pedagogisch ondersteuner in een kinderopvangorganisatie. De afgelopen drie jaar heb ik als coach vve (voor- en vroegschoolse educatie) gewerkt.

In 2011 ben ik moeder geworden van een tweeling, twee geweldige zoons. Door hen word ik regelmatig geconfronteerd met alle aspecten van opvoeder zijn. Dat begon al met hun vroeggeboorte. Dit was een heftige maar mooie uitdagende periode voor ons als ouders. De ontwikkeling van onze jongens vind ik fantastisch en als opvoeder kan ik zeggen: ik leer iedere dag!

 

 

Columns

COLUMNS

Begin

Ergens aan beginnen, iets nieuws beginnen of beginnen bij het begin. Allemaal zinnen die we dagelijks wel gebruiken. Het klinkt heel simpel, maar is het wel zo simpel? Dit is de eerste column die ik schrijf; ik begin iets nieuws. Ik vind het best vreemd om een column te schrijven. Niet dat ik nooit iets […]

Lees verder

Contact

Thank you! I have received your message.

name

email

message